BÀN THÀNH CÔNG

4 Yếu tố tạo dựng thành công của Doanh nghiệp

Để tạo dựng thành công của 1 doanh nghiệp có rất nhiều yếu tố, trong đó 4 yếu tố chính sau giống như 4 chân bàn tạo dựng thành công của 1 doanh nghiệp: CHIẾN LƯỢC, HỆ THỐNG, CON NGƯỜI, VĂN HÓA DOANH NGHIỆP.

Đầu tiên là CHIẾN LƯỢC

Chiến lược là việc xác định định hướng và phạm vi hoạt động nhất quán của một tổ chức trong dài hạn nhằm để tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Hiển nhiên, không có chiến lược nào xây dựng được nếu không có MỤC TIÊU.

Thế nếu bạn chỉ kinh doanh nhỏ thôi thì có cần chiến lược không?

Có chứ, việc bạn lựa chọn bán nước hoa hay bán đồ nội thất, lựa chọn phân khúc khách hàng bình dân hay cao cấp cũng đã được coi là chiến lược rồi đấy.

Tiếp theo là HỆ THỐNG.

Brian Tracy- Bậc thầy về tư duy thành công đã nói: “Cuộc sống kinh doanh giống như một cái máy với nhiều bộ phận chuyển động. Nếu bất cứ bộ phận nào bị hỏng, toàn bộ cỗ máy sẽ chạy chệch choạc

Hệ thống tồn tại giúp bạn khắc phục tình trạng này.

Nó là chuỗi các chính sách, quy trình giúp Tự Động Hóa quá trình điều hành doanh nghiệp.

Hệ thống hóa các hoạt động trong doanh nghiệp tạo ra một bản thiết kế có thể nhân bản, nhượng quyền kinh doanh.

Một khi đã chuẩn hóa quy trình kinh doanh, nó có thể thực hiện nhanh chóng và chính xác bởi những người bình thường, không bị phụ thuộc vào kỹ năng chuyên môn.

Thứ ba là CON NGƯỜI

Andrew Carnegie – “Ông vua” Thép đã để lại câu nói này trên bia mộ của mình “Đây là nơi yên nghỉ của một người biết cách tập hợp những người tài giỏi hơn mình”.

Nhân lực là nguồn lực mang tính chiến lược.

Và đây là yếu tố khiêu chiến khả năng lãnh đạo của bạn nhất đấy.

Và cuối cùng là VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hóa doanh nghiệp là những Giá trị, Niềm tin, Hình thức mà mọi người trong doanh nghiệp cùng Công nhận và Suy nghĩ, Nói và Hành động như một thói quen. Bộc lộ qua 2 mặt:

  • Hữu hình: Đồng phục, khẩu hiệu, nghi thức, quy định, tập san nội bộ, các hoạt động,…
  • Vô hình: Thái độ, phong cách, thói quen, nếp nghĩ của những con người trong tổ chức,

“Văn hóa doanh nghiệp là cái còn thiếu khi ta có tất cả, là cái còn lại khi tất cả đã mất.”

Trọng đã nghiền ngẫm câu này và càng coi càng thấy “thấm”. Còn bạn thì sao?

Hôm nay, chúng ta dừng ở đây thôi.

Hãy nghiền ngẫm lại 4 yếu tố trên và suy nghĩ xem đâu là “chân” quan trọng nhất để điều hành doanh nghiệp thành công nhé!

——————————————-
Chia sẻ là thành công, người thành công là người biết chia sẻ.

Nguồn: pdca.vn

Bình luận