Hướng dẫn đăng ký khóa học Online trên ManaAZ.com

Để tham gia khóa học trên hệ thống Manaaz.com thì bạn thực hiện theo hướng dẫn video sau.

Video này hướng dẫn cho:

  • Học viên mới muốn tham gia học Online
  • Học viên đã tham gia học Offline cùng Đàm Tài Cap được tặng khóa học Free

 Video – Hướng dẫn đăng ký khóa học Online trên ManaAZ.com

Sau khi đăng ký khóa học bạn sẽ nhận được 2 email:

Email 1: Xác nhận tài khoản đã đăng ký

Email 2: Xác nhận đơn hàng và thông tin thanh toán

Sau khi bạn hoàn tất thanh toán, được Admin kích hoạt khóa học, bạn sẽ nhận được email sau

Sau đó là bạn đã có thể đăng nhập vào để học các bài trong các khóa học mà bạn đã đăng ký.

Bình luận