Q&A

Làm thế nào để đăng ký các khóa học trên ManaAZ.com?

Bạn xem và chọn khóa học và bạn mong muốn học sau đó nhấn nút “Tham gia học” rồi hoàn thiện thủ tục thanh toán như cách bạn đã lựa chọn. Một Email sẽ được gửi đến email bạn đăng ký để thông báo về việc đăng ký. Có thể check mail để lấy thông tin hoàn thiện thanh toán để kích hoạt khóa học. Xem thêm tại đây: http://manaaz.com/chia-se/huong-dan-dang-ky-khoa-hoc-online-tren-manaaz-com/

Khóa học Microsoft Project trên website dạy trên Version bao nhiêu?

Đôi với khóa học căn bản thì được trình bày trên MS Project version 2010, còn đối với khóa học MS Project khác được trình bày trên version 2013. Tuy nhiên bạn có thể dùng 1 trong 2 Version để học tất cả các khóa học trên website vì giao diện và chức năng 2 version không khác nhau nhiều.

Đặt câu hỏi

Submit