Ebook Mastering Autodesk Naviswork

Chào bạn. Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ một tài liệu hướng dẫn chuyên sâu về một công cụ đang rất phổ biến dành cho người quản lý trong thời đại BIM. Đó là Navisworks. Naviswork là một giải pháp của Autodesk  chứ không chỉ đơn thuần là 1 công cụ. Với Naviswork […]