5 Cấp độ lãnh đạo của John C. Maxwell

Theo bạn LÃNH ĐẠO LÀ GÌ? có bao nhiêu cấp LÃNH ĐẠO? ..Dù bạn là ai, đang ở đâu thì bạn vẫn đang là 1 lãnh đạo… Nhưng ở cấp độ lãnh đạo nào, họ đối xử với nhân viên như thế nào, họ nghĩ gì về kết quả, thời hạn và nhiều thứ khác […]

BÀN THÀNH CÔNG

4 Yếu tố tạo dựng thành công của Doanh nghiệp

Để tạo dựng thành công của 1 doanh nghiệp có rất nhiều yếu tố, trong đó 4 yếu tố chính sau giống như 4 chân bàn tạo dựng thành công của 1 doanh nghiệp: CHIẾN LƯỢC, HỆ THỐNG, CON NGƯỜI, VĂN HÓA DOANH NGHIỆP. Đầu tiên là CHIẾN LƯỢC Chiến lược là việc xác định định […]